ABOUT ME

設計的根本是人與人之間的溝通

AWARDS

2021 TINTA金邸獎【商業空間/餐飲類】 nabiis 銀獎

2021 TINTA金邸獎【工作空間】 AquaFeb 優勝獎

2020 TINTA金邸獎【居住空間/單層住宅類】 空間層疊
2020 TINTA金邸獎【商業空間/餐飲類】 angle ii

2019 TID AWARD 居住空間類    空間層疊

PRESS

interior室內 336

IW傢飾 140

IW傢飾 139

DECO居家213期

interior室內 319

IW傢飾 131

IW傢飾 127

咖啡館空間設計 500

IW傢飾 125

IW傢飾 124

interior室內 298